Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie ve společnosti Topigs Norsvin

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 21. listopadu 2019.

My („společnost Topigs Norsvin“ nebo „we“ či „naše“) si hluboce vážíme Vašeho soukromí a respektujeme ho. Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie popisují informace, které o Vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a související služby, a to, jak tyto informace používáme.

Rozsah působnosti a přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů
Používáním našich webových stránek a souvisejících služeb vyjadřujete svůj souhlas, že můžeme shromažďovat, používat, sdělovat a ukládat Vaše osobní údaje, jak to popisují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie platí na všechny části webových stránek, které spravuje společnost Topigs Norsvin.

Ochrana osobních údajů

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje shromažďujeme za následujících okolností:

 1. když nám osobní údaje poskytnete přímo, například tak, že se přihlásíte k odběru našeho bulletinu nebo jiné publikace nebo při registraci na událost;
 2. když navštívíte naše webové stránky;
 3. když budete používat naše sociální sítě.

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Údaje, které shromažďujeme automaticky:
  Když navštívíte nebo použijete naše webové stránky, automaticky shromáždíme osobní údaje poskytnuté vaším počítačem, mobilním zařízením nebo jiným zařízením, pomocí něhož se dostanete na naše webové stránky. Tyto údaje se mohou shromažďovat pomocí souborů cookie. Další informace o používání souborů cookie najdete v části Soubory cookie. Shromážděné informace obsahují následující:
  • informace o prohlížeči;
  • délku trvání Vaší návštěvy;
  • navštívené webové stránky;
  • vybrané hyperlinky;
  • informace o Vašem připojení, například Vaše IP adresa.
 • Osobní údaje, které poskytnete (například přihlášením k odběru našeho bulletinu):
  • jméno;
  • adresa;
  • PSČ;
  • místo pobytu;
  • země;
  • číslo (mobilního) telefonu;
  • e-mailová adresa;
  • další informace.

Jak používáme Vaše osobní údaje:
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních podkladů:

A. v rámci plnění smlouvy (například přihlášením k odběru našeho bulletinu);

B. v rámci našich legitimních zájmů, jako jsou marketingové účely;

C. v rámci dodržování zákonných povinností.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uvedených právních podkladů pro následující účely:

Právní podklady:Účel:
  
 Pro kontaktní účely:
A nebo BAbychom Vám mohli poskytnout relevantní obsah.
BAbychom Vás mohli oslovit s propagací našich služeb a produktů.
A, B nebo CAbychom Vás mohli kontaktovat e-mailem, zprávou nebo telefonem.
  
 Pro účely provozu a optimalizace webových stránek:
Babychom věděli, jak lidé používají naše webové stránky a související služby a mohli je vylepšit.
Babychom mohli přizpůsobit podle Vašich potřeb prostředí, obsah a reklamy na našich webových stránkách.
  
 Pro dodržování zákonných požadavků:
Cabychom mohli dodržte zákonné požadavky na základě zákonů a předpisů.

Sdílení osobních údajů:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony a předpisy. Vaše osobní údaje budeme sdílet výhradně za následujících okolností:

Ke zpracovávání Vašich osobních údajů můžeme využívat externí zpracovatele. Vaše osobní údaje zpracováváme na zabezpečených serverech Pardot a Salesforce.com v Evropské unii. Servery Pardot a Salesforce.com působí jako zpracovatelé pro společnost Topigs Norsvin. Vaše osobní údaje mohou být přesunuty na servery v USA. Společnost Topigs Norsvin podepsala smlouvy o zpracovávání se servery Pardot a Salesforce.com v souladu s evropskými a nizozemskými právními předpisy o ochraně osobních údajů využitím smluvních vzorových vět schválených Evropskou komisí. Pokud chcete další informace, viz Zásady ochrany osobních údajů serveru Pardot a Zásady ochrany osobních údajů serveru Salesforce.com.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími domácími a/nebo zahraničními subjekty společnosti Topigs Norsvin pro marketingové účely. Tyto subjekty mohou být situovány mimo Evropskou unii v zemi bez náležité úrovně ochrany osobních údajů. Topigs Norsvin poskytne vhodné záruky, jako například i) vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích zemí; ii) EU-U.S. Ochrana soukromí; iii) nebo jiných opatření stanovených v GDPR pro legitimní přenos osobních údajů mimo Evropskou unii. Pokud nechcete, aby Vaše osobní údaje byly sdíleny, můžete poslat e-mail na adresu info@topigsnorsvin.cz.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám, pokud to vyžaduje soud, zákon nebo legislativa (například držitelům práv duševního vlastnictví, orgánům dozoru, daňové a celní správě, policii a dalším zákonným subjektům).

Vaše osobní informace nesdělíme orgánům činným v trestním řízení ani jiným státním orgánům či dalším třetím stranám, bez soudního předvolání, soudního příkazu nebo v podstatě podobného právního postupu, kromě případů, kdy se budeme v dobré víře domnívat, že sdělení těchto informací je nutné a legitimní pro ochranu bezpečnosti nebo práv nějaké třetí strany nebo ochranu našich práv.

Uchovávání osobních údajů:
Vaše osobní údaje si budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů zpracování Vašich osobních dat. Osobní údaje spojené s účtem lze uchovávat až do odstranění účtu, pokud není vyžadována delší doba uchovávání pro naše služby, spor nebo podle zákona.

Zabezpečení vašich osobních dat:
Přijímáme rozumná organizační a technická opatření, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili a zabránili neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracovávání nebo distribuci a také nechtěné ztrátě, úpravě nebo zničení.

Odkazy na další webové stránky:
Naše webové stránky mají odkazy na webové stránky spravované třetími stranami, které mohou používat jiné podmínky používání pro zpracovávání osobních údajů. Za obsah nebo zpracovávání osobních údajů na těchto webových stránkách ani za jejich provoz neneseme odpovědnost a měli byste si projít podmínky a zásady ochrany osobních údajů platných na těchto webových stránkách, než jejich prostřednictvím poskytnete nějaké své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na uvedené webové stránky nevztahují.

Práva datových subjektů:
Máte právo požádat nás o nahlédnutí do Vašich osobních dat a o jejich upřesnění. Tuto žádost můžete odeslat na následující e-mailovou adresu: info@topigsnorsvin.cz nebo poštou:

Topigs Norsvin CZ s.r.o., Poděbradova 1039, 664 42 Modřice

Pokud se domníváte, že máme Vaše nepřesné, neúplné, zastaralé osobní údaje, nebo pokud máte podezření, že jsme Vaše osobní údaje nesprávně zpracovali, můžete nás kdykoli požádat o opravu těchto informací. Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nebo uvedených možností pro zamítnutí můžete odmítnout využití Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás také požádat o převod Vašich osobních údajů jinému správci. Námitky a žádosti o nahlédnutí, opravu, odstranění nebo převod budou provedeny v souladu se zákonem i přes výjimky do čtyř týdnů.

Stížnosti:
Pokud máte stížnost týkající se zpracování osobních údajů společností Topigs Norsvin, odešlete svou stížnost na adresu info@topigsnorsvin.cz. Stížnosti a dotazy vyřídíme do čtyř týdnů. Pokud s výsledkem stížnosti nejste spokojeni, můžete se obrátit na vnitrostátní orgán pro ochranu údajů (Data Protection Authority, „DPA“) a podat žádost.

Soubory cookie
Tato část Soubory cookie doplňuje část Ochrana osobních údajů.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé informační celky, které ukládá Váš prohlížeč nebo chytré zařízení.

Používáme funkční soubory cookie, abychom zajistili, že naše webové stránky budou fungovat správně, a abychom zlepšili jejich využitelnost. Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie k vylepšení jejich prostředí.

Používáme analytické soubory cookie, abychom viděli, kdy a jak naše webové stránky používáte, prostřednictvím které domény naše webové stránky navštěvujete, a abychom vylepšili účinnost a kvalitu našich webových stránek. Společnost Topigs Norsvin využívá služby nástroje Google Analytics. Informace, které shromažďuje nástroj Google Analytics, se převádějí do společnosti Google, která je využívá na serverech umístěných v USA. Společnost Topigs Norsvin podepsala smlouvu o zpracovávání se společností Google v souladu s evropskými a nizozemskými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud chcete další informace, viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

Informace shromážděné pomocí souborů cookie můžeme využívat pro účely změny cíle. Jedná se o formu behaviorálního cílení, pro které společnost Topigs Norsvin využívá služby serveru Pardot, člena Salesforce.com. Informace získané pomocí těchto souborů cookie mohou být převedeny a uloženy na servery v USA. Pokud chcete další informace, viz Zásady ochrany osobních údajů serveru Salesforce.com.

Tlačítka sociálních sítí na těchto webových stránkách jsou odkazy na specifické stránky sociálních sítí. Pokud kliknete na nějaké tlačítko sociální sítě, Vaše osobní údaje budou zpracovávány službami příslušné sociální sítě.

Níže uvádíme přehled souborů cookie, které používá společnost Topigs Norsvin a třetí strany. Tento seznam Vám slouží jako dodatečná služba a může být nekompletní:

Strana:Cookie:Účel:Doba uchovávání:
Pardotpi_opt_in*, visitor_id*, pardot, webact, user_segment, lpv*Tyto soubory cookie se umísťují kvůli vylepšování našich webových stránek. Umožňují nám pochopit chování našich návštěvníků při brouzdání.Maximálně 10 let.
GooglePREF, NID, SNID, SID, HSID, APISID, CONSENT, SAPISID, SSID, DV, OTZTyto soubory cookie umísťuje společnost Google, aby Vám mohla poskytovat své služby, jako jsou Mapy Google.Maximálně 2 roky.
Google Analytics__utm*, _gat_*, _gid, _gaTyto soubory cookie se umísťují kvůli vylepšování našich webových stránek. Umožňují nám pochopit chování našich návštěvníků při brouzdání.Maximálně 2 roky.
YoutubeCONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, remote_sidTyto soubory cookie umísťuje server Youtube, aby Vám mohl poskytovat své služby.Maximálně 21 let.
ShareThis_unamTento soubor cookie se umísťuje proto, abyste mohli používat tlačítka Sdílet na každé stránce v různých sociálních sítích, jako je Twitter, Facebook atd.Maximálně 2 roky.
AddThisUid, user_segment, _atuvc, _atuvs di2, loc, ssc, um, uvc, vc, xtcTyto soubory cookie se umísťují kvůli tomu, aby bylo možné anonymně rozeznat uživatele od ostatních uživatelů, kteří mají na webové stránky přístup.Maximálně 2 roky.
Cloudfare_cfduid, _biz_flagsA, _biz_nA, _biz_pendingA, _biz_uidTyto soubory cookie se umísťují kvůli zabezpečení webových stránek.Maximálně 1 rok.
FacebookAct, c_user, datr, dats, fr, lu, presence, sb, xs,Tyto soubory cookie umísťuje server Facebook, aby Vám mohl poskytovat reklamy.Maximálně 2 roky.
Datables_cfduidTento soubor cookie se umísťuje kvůli zabezpečení webových stránek.Maximálně 1 rok.
AdobeAMCV_*, AMCVS_*, mbox,Tyto soubory cookie se umísťují kvůli vylepšování našich webových stránek. Umožňují nám pochopit chování našich návštěvníků při brouzdání.Maximálně 2 roky.
OptimizelyoptimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments, optimizelyCustomEvents.Tyto soubory cookie se umísťují kvůli provádění A/B testu na našich webových stránkách. To znamená, že uživatelům můžeme ukázat různé variace částí našich webových stránek.Maximálně 10 let.
 serverTento soubor cookie se umísťuje pro dodávání obsahu specifického pro danou zemi.Po skončení relace.

Většina prohlížečů uživatelům umožňuje všechny soubory cookie odmítnout. Dále uvádíme přehled prohlížečů a příslušný návod na odmítnutí souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie může vést k tomu, že webové stránky nebudou fungovat.

Apple Safari;

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge

Mozilla Firefox.

Právní omezení

Toto právní omezení platí na všechny části webových stránek, které spravuje společnost Topigs Norsvin. Používáním nebo přístupem na naše webové stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami v tomto právním omezení.

Vlastnictví:
Webové stránky společnosti Topigs Norsvin vlastní jednotlivé právní subjekty společnosti Topigs Norsvin. Označení „Topigs Norsvin“ na těchto webových stránkách zahrnuje každý zmíněný právní subjekt jednotlivě nebo společně.

Duševní vlastnictví:
Informace, obrázky, rozvržení, dokumenty, zvuk, video, text a software na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a dalšími ochrannými právními předpisy. Není dovoleno kopírovat, stahovat, publikovat ani jinak distribuovat nebo množit informace na těchto webových stránkách bez předchozího písemného svolení společnosti Topigs Norsvin.

Odpovědnost:
I když byla věnována maximální možná péče tomu, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly správné a úplné, společnost Topigs Norsvin za ně nepřijímá žádnou odpovědnost. Společnost Topigs Norsvin neponese odpovědnost za žádné škody vyplývající z využívání informací na jejích webových stránkách.

Odkazy na další webové stránky:
Naše webové stránky mají odkazy na webové stránky spravované třetími stranami, které mohou používat jiné podmínky používání pro zpracovávání osobních údajů. Neneseme odpovědnost za obsah ani zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na uvedené webové stránky nevztahují.

Změny:
Společnost Topigs Norsvin může kdykoli změnit podmínky tohoto právního omezení. Změny začnou platit okamžitě po zveřejnění na těchto webových stránkách. Toto právní omezení bylo přeloženo do češtiny. Pokud se česká verze tohoto právního omezení bude lišit od holandské verze, bude platit holandská verze.