Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie ve společnosti Topigs Norsvin 

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 1. března 2022. 

My (“Topigs Norsvin” nebo “my/naše”) si hluboce vážíme soukromí návštěvníků našich webových stránek. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie budete informováni o způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji. 

Rozsah působnosti a přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů 
Používáním webových stránek a souvisejících služeb můžeme shromažďovat, používat, zveřejňovat a ukládat vaše osobní údaje, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V těchto zásadách ochrany osobních údajů také popisujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud nás kontaktujete jiným způsobem, například e-mailem. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie se vztahují na všechny části webových stránek spravovaných společností Topigs Norsvin a na korespondenci, kterou s námi vedete. 

Ochrana osobních údajů 

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje shromažďujeme za následujících okolností: 

 1. když nám osobní údaje poskytnete přímo, například tak, že se přihlásíte k odběru našeho bulletinu nebo jiné publikace nebo při registraci na událost; 
 2. když navštívíte naše webové stránky; 
 3. když budete používat naše sociální sítě. 
 4. když nás kontaktujete, například e-mailem. 

 

Shromažďujeme následující osobní údaje: 

 • Údaje, které shromažďujeme automaticky: 
  Když navštívíte nebo použijete naše webové stránky, automaticky shromáždíme osobní údaje poskytnuté vaším počítačem, mobilním zařízením nebo jiným zařízením, pomocí něhož se dostanete na naše webové stránky. Tyto údaje lze shromažďovat pomocí souborů cookie. Pokud jsou tyto údaje shromažďovány pomocí souborů cookie, platí kromě této kapitoly také kapitola o souborech cookie. Mezi osobní údaje, které shromažďujeme, patří: 
  • informace o prohlížeči; 
  • délku trvání Vaší návštěvy; 
  • navštívené webové stránky; 
  • vybrané hyperlinky; 
  • informace o Vašem připojení, například Vaše IP adresa. 

 

 • Osobní údaje, které nám sami poskytnete (například pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru nebo nám pošlete e-mail): 
  • jméno; 
  • adresa; 
  • PSČ; 
  • místo pobytu; 
  • země; 
  • číslo (mobilního) telefonu; 
  • e-mailová adresa; 
  • další informace. 

 

Jak používáme Vaše osobní údaje: 
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních podkladů: 

A. v rámci plnění smlouvy (například přihlášením k odběru našeho bulletinu);

B. v rámci našich legitimních zájmů, jako jsou marketingové účely;

C. v rámci dodržování zákonných povinností.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uvedených právních podkladů pro následující účely: 

Právní podklady: 

Účel: 

 

 

 

Pro kontaktní účely: 

A nebo B 

Abychom Vám mohli poskytnout relevantní obsah. 

B 

Abychom Vás mohli oslovit s propagací našich služeb a produktů. 

A, B nebo C 

Abychom Vás mohli kontaktovat e-mailem, zprávou nebo telefonem. 

 

 

 

Pro účely provozu a optimalizace webových stránek: 

B 

abychom věděli, jak lidé používají naše webové stránky a související služby a mohli je vylepšit. 

B 

abychom mohli přizpůsobit podle Vašich potřeb prostředí, obsah a reklamy na našich webových stránkách. 

 

 

 

Pro dodržování zákonných požadavků: 

C 

abychom mohli dodržte zákonné požadavky na základě zákonů a předpisů. 

Sdílení osobních údajů: 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony a předpisy. Vaše osobní údaje budeme sdílet výhradně za následujících okolností: 

Ke zpracovávání Vašich osobních údajů můžeme využívat externí zpracovatele. Vaše osobní údaje zpracováváme na zabezpečených serverech Pardot a Salesforce.com v Evropské unii. Servery Pardot a Salesforce.com působí jako zpracovatelé pro společnost Topigs Norsvin. Vaše osobní údaje mohou být přesunuty na servery v USA. Společnost Topigs Norsvin podepsala smlouvy o zpracovávání se servery Pardot a Salesforce.com využitím smluvních vzorových vět schválených Evropskou komisí. Pokud chcete další informace, viz Zásady ochrany osobních údajů serveru Pardot a Zásady ochrany osobních údajů serveru Salesforce.com. 

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími domácími a/nebo zahraničními subjekty společnosti Topigs Norsvin pro marketingové účely. Tyto subjekty mohou být situovány mimo Evropskou unii v zemi bez náležité úrovně ochrany osobních údajů. Topigs Norsvin poskytne vhodné záruky, jako například vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo jiných opatření stanovených v GDPR pro legitimní přenos osobních údajů mimo Evropskou unii. Pokud nechcete, aby Vaše osobní údaje byly sdíleny, můžete poslat e-mail na adresu info@topigsnorsvin.cz. 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám, pokud to vyžaduje soud, zákon nebo legislativa (například držitelům práv duševního vlastnictví, orgánům dozoru, daňové a celní správě, policii a dalším zákonným subjektům). 

Vaše osobní informace nesdělíme orgánům činným v trestním řízení ani jiným státním orgánům či dalším třetím stranám, bez soudního předvolání, soudního příkazu nebo v podstatě podobného právního postupu, kromě případů, kdy se budeme v dobré víře domnívat, že sdělení těchto informací je nutné a legitimní pro ochranu bezpečnosti nebo práv nějaké třetí strany nebo ochranu našich práv. 

Uchovávání osobních údajů: 
Vaše osobní údaje si budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů zpracování Vašich osobních dat. Osobní údaje spojené s účtem lze uchovávat až do odstranění účtu, pokud není vyžadována delší doba uchovávání pro naše služby, spor nebo podle zákona. 

Zabezpečení vašich osobních dat: 
Přijímáme rozumná organizační a technická opatření, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili a zabránili neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracovávání nebo distribuci a také nechtěné ztrátě, úpravě nebo zničení. 

Odkazy na další webové stránky: 
Naše webové stránky mají odkazy na webové stránky spravované třetími stranami, které mohou používat jiné podmínky používání pro zpracovávání osobních údajů. Za obsah nebo zpracovávání osobních údajů na těchto webových stránkách ani za jejich provoz neneseme odpovědnost a měli byste si projít podmínky a zásady ochrany osobních údajů platných na těchto webových stránkách, než jejich prostřednictvím poskytnete nějaké své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na uvedené webové stránky nevztahují. 

Práva datových subjektů: 
Máte právo požádat nás o nahlédnutí do Vašich osobních dat a o jejich upřesnění. Tuto žádost můžete odeslat na následující e-mailovou adresu: info@topigsnorsvin.cz nebo poštou: 

Topigs Norsvin CZ s.r.o.,
Poděbradova 1039,
664 42 Modřice
 

Pokud se domníváte, že máme Vaše nepřesné, neúplné, zastaralé osobní údaje, nebo pokud máte podezření, že jsme Vaše osobní údaje nesprávně zpracovali, můžete nás kdykoli požádat o opravu těchto informací. Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nebo uvedených možností pro zamítnutí můžete odmítnout využití Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás také požádat o převod Vašich osobních údajů jinému správci. Námitky a žádosti o nahlédnutí, opravu, odstranění nebo převod budou provedeny v souladu se zákonem i přes výjimky do čtyř týdnů. 

Stížnosti: 
Pokud máte stížnost týkající se zpracování osobních údajů společností Topigs Norsvin, odešlete svou stížnost na adresu info@topigsnorsvin.cz. Stížnosti a dotazy vyřídíme do čtyř týdnů. Pokud s výsledkem stížnosti nejste spokojeni, můžete se obrátit na vnitrostátní orgán pro ochranu údajů (Data Protection Authority, „DPA“) a podat žádost. 

Právní omezení 

Toto právní omezení platí na všechny části webových stránek, které spravuje společnost Topigs Norsvin. Používáním nebo přístupem na naše webové stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami v tomto právním omezení. 

Vlastnictví: 
Webové stránky společnosti Topigs Norsvin vlastní jednotlivé právní subjekty společnosti Topigs Norsvin. Označení „Topigs Norsvin“ na těchto webových stránkách zahrnuje každý zmíněný právní subjekt jednotlivě nebo společně. 

Duševní vlastnictví: 
Informace, obrázky, rozvržení, dokumenty, zvuk, video, text a software na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a dalšími ochrannými právními předpisy. Není dovoleno kopírovat, stahovat, publikovat ani jinak distribuovat nebo množit informace na těchto webových stránkách bez předchozího písemného svolení společnosti Topigs Norsvin. 

Odpovědnost: 
I když byla věnována maximální možná péče tomu, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly správné a úplné, společnost Topigs Norsvin za ně nepřijímá žádnou odpovědnost. Společnost Topigs Norsvin neponese odpovědnost za žádné škody vyplývající z využívání informací na jejích webových stránkách. 

Odkazy na další webové stránky: 
Naše webové stránky mají odkazy na webové stránky spravované třetími stranami, které mohou používat jiné podmínky používání pro zpracovávání osobních údajů. Neneseme odpovědnost za obsah ani zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na uvedené webové stránky nevztahují. 

Změny: 
Společnost Topigs Norsvin může kdykoli změnit podmínky tohoto právního omezení. Změny začnou platit okamžitě po zveřejnění na těchto webových stránkách. Toto právní omezení bylo přeloženo do češtiny. Pokud se česká verze tohoto právního omezení bude lišit od holandské verze, bude platit holandská verze. 

Nástroje

jsou na cestě k Vám!

  Hudba je

  ve Vás!